Rētu Anatomija

Projekts “Rētu Anatomija / II daļa” līdz 20. septembrim ir apskatāma t/n “Kurzeme”, Liepājā!

Projekta pirmā daļa –

Projekta “Rētu anatomija” mērķis ir parādīt rētu kā cilvēka atšķirību, nevis nepilnību.

Mūsu domāšanas procesi un uztvere ir iekārtota tā, lai baudāms būtu skaistais un ierastais. Tomēr estetizācija sniedzas dziļāk, to nevar traktēt kā mācību par skaisto un tā izpratni. Gribu ikvienam atgādināt, ka šajā perfekcionisma un skaistuma kulta laikmetā ir svarīgi nezaudēt sevi un neļauties stereotipiem. Rētas ir skaistas, jo tā ir daļa no mums un mūsu pieredzes.